Orkdalspakken

Leder for komite for infrastruktur i Sør-Trøndelag fylkeskommune, Karin Bjørkhaug presenterte på regionrådsmøte 4. desember det som har fått navnet Orkdalspakken. Hovedmomentet i den er at det skal lages en KVU for både E39 og fylkesveiene i Orkdalregionen.

Følgende målsetting legges til grunn for arbeidet:

• Prosjektet skal bidra til en effektiv regional planprosess som legger til rette for tidlig realisering av "pakken "
• Prosjektet skal bidra til å avklare en tidlig og god finansiering av «pakken»
• Prosjektet skal arbeide aktivt for god oppslutning om valg av løsninger og investeringseffektene både regionalt og nasjonalt
• Styringsgruppa ber SVV og Sør-Trøndelag fylkeskommune inngå avtale om iverksetting av en KVU for E39 på strekningen Harangen-Thamshavn og for Orkdalsregionens fylkesveier.
• Det forutsettes parallelle planprosesser slik at oppstart av prosjektet ikke utsettes.
• Styringsgruppa viser til rapport om utbedringsbehov på FV 710 og anbefaler at det iverksettes reguleringsplanarbeid for forbedringstiltakene som er skissert i rapporten.
Se presentasjonen fra Karin Bjørkhaug her http://www.orkdalsregionen.no/moter-info/regionraadsmoeter/Regionraadsmoete-Orkdal-4.-desember-2015/