Strategisk næringsplan

Her kan du laste ned Strategisk Næringsplan for Orkdalsregionen:

Strategisk Næringsplan for Orkdalsregionen