Velkommen til Orkdalsregionen!

- Norges mest spennende region!

ORKDALSREGIONEN

Orkdalsregionen strekker seg fra storhavet utenfor Hitra og Frøya i nord via fjordene til innlandsbygdene rundt Trollheimen i sør, og er virkelig et Norge i miniatyr. Her kan du leve et godt og aktivt liv. Orkdalsregionen er en stor og sammensatt region. Det bor om lag 45 000 mennesker i regionen.  Næringslivet er mangfoldig med  kystdelen av regionen som representerer et internasjonalt tyngdepunkt i oppdrett og produksjon av atlantisk laks. 

Orkdalsregionen er verdensledende innen prosessteknologi. På aksen Wacker Holla, Elkem Thamshavn og SINTEF i Trondheim finner vi virksomheter som er betydningsfulle i global målestokk. 

Videre innover i Orkdalsregionen har vi rike landbruksbygder som Rindal og Meldal. Disse grenser opp mot de flotte fjellområdene i Trollheimen. Orkanger er regionsenteret med havn, sykehus og et større industrimiljø. Regionen består av Frøya, Hitra, Hemne, Snillfjord, Agdenes, Orkdal, Skaun, Rindal og Meldal kommuner.

Fredag 24. august var det en milepæl i helsesamarbeidet i Orkdalsregionen. 11 kommuner og St. Olavs hospital kunne endelig underskrive avtalen som bekrefter det
Nyheter
Global befolkningsvekst og økt levestandard betyr økt behov for mat og fôrråvarer. Trøndelagsregionen er i dag en sterk og innovativ eksportør av laks og
Nyheter
, , , , , ,
Det er en glede for Orkdalsregionen å kunne meddele at det blir satt i gang desentralisert sykepleierutdanning på tre steder i Orkdalsregionen fra høsten
Nyheter
Deep Energy
Helena Bjaaland jobber som sveiseingeniør for TechnipFMC på Orkanger Spoolbase i Orkdalsregionen. Hun er en flott representant for alle de menneskene som jobber og
Nyheter
Kystriksveien i Vest-Trøndelag
Et nytt fylke skal bygges. Hva er da mer naturlig å satse på enn å bygge god infrastruktur der potensialet for vekst er størst.
Nyheter
Her kan du lese Orkdalsregionens innspill til strategi og organisering av samferdselsområdet i Trøndelag. Innspillene er nummerert, men ikke prioritert. 1: Tunell under Stjørn-
Nyheter
Kommunekart Orkdalsregionen
Orkdalsregionen er den store og næringskraftige regionen i Vest-Trøndelag. I Orkdalsregionen finner du de store oppdrettskommunene, prosessteknologi i verdensklasse og subseamiljøer av internasjonal betydning.
Nyheter
Til toppen