Velkommen til Orkdalsregionen!

- Norges mest spennende region!

KORT OM ORKDALSREGIONEN

Den mangfoldige Orkdalsregionen strekker seg fra storhavet utenfor Hitra og Frøya i nord via fjordene til innlandsbygdene rundt Trollheimen i sør.  Vi har mye å by på. Her kan du leve et godt og aktivt liv. Orkdalsregionen er en stor og sammensatt region. Det bor om lag 45 000 mennesker i regionen.  Næringslivet er mangfoldig. Kystdelen av regionen representerer både et nasjonalt og internasjonalt tyngdepunkt i oppdrett og produksjon av atlantisk laks.

Videre innover i landet har vi rike landbruksbygder som Rindal og Meldal. Disse grenser opp mot de flotte fjellområdene i Trollheimen. Orkanger er regionsenteret med havn, sykehus og et større industrimiljø. Regionen består av Frøya, Hitra, Hemne, Snillfjord, Agdenes, Orkdal, Skaun, Rindal og Meldal kommune.

29 juni 2017 00:31

Les mer

Inläggsbild

28 juni 2017 17:14

Les mer

Bli kjent med noen av de flotte menneskene som lever livet sitt i Orkdalsregionen!

Videoen er produsert av BERRE www.berre.no

28 juni 2017 16:31

Les mer

Klarsignal for Orkdalspakken!

Samferdselsdepartementet har gitt klarsignal for at det skal utarbeides en såkalt konseptvalgutredning (KVU) for Orkdalsregionen. Et av de viktigste elementene i dette blir hvordan E39 skal krysse Orkanger. Kjetil Strand i Statens vegvesen sier til Orkdalsregionen at dette er veldig positive nyheter og at dette er første trinn på å fullføre flere store veiprosjekt i regionen. I notatet heter det: «I utfordringsnotatene skal det bl.a. redegjøres for dagens transportsystem i det aktuelle området, sentrale utfordringer ved dagens transportsystem, geografisk og tematisk avgrensning for utredningsområdet, forslag til samfunnsmål og en skisse for videre fremdriftsplan og organisering av utredningsarbeidet. Departementet vil på grunnlag av utfordringsnotatene fastsette mandater og samfunnsmål for KVUene.»

Når det gjelder fremdriften så sier departementet at: «Departementet forutsetter at KVUene ferdigstilles i god tid før fremleggelsen av neste nasjonale transportplan, og senest innen tidspunktet for transportetatenes grunnlagsdokument til meldingen»
I praksis vil vel dette si at utredningen må ferdigstilles i løpet av 2019.

Inläggsbild

8 juni 2017 18:38

Les mer

-Det blir bompenger på Fv700. Dette går AU i "nye" Trøndelag inn for i forbindelse med bygging av ny E6 Melhus-Ulsberg. Bompengene skal brukes for å ruste opp Fv700. Her ser vi ordfører Ole L. Haugen, ordfører på Hitra og rådgiver i Sør-Trøndelag fylkeskommune, Gunnstein Flø Rasmussen

Inläggsbild

Til toppen