Regionrådet Orkdalsregionen

Regionrådet Orkdalsregionen

Den mangfoldige Orkdalsregionen strekker seg fra storhavet utenfor Hitra og Frøya i nord via fjordene til innlandsbygdene rundt Trollheimen i sør. Vi har mye å by på. Her kan du leve et godt og aktivt liv.

Orkdalsregionen er en stor og sammensatt region. Det bor om lag 45 000 mennesker i regionen. Næringslivet er mangfoldig. Kystdelen av regionen representerer både et nasjonalt og internasjonalt tyngdepunkt i oppdrett og produksjon av atlantisk laks. Over 40% av Sør-Trøndelags eksportinntekter kommer fra Hitra, Frøya og Snillfjord. Orkdalsregionen representer en hel verdikjede innen lakseproduksjon, både med genbank, settefiskanlegg, oppdrett og av verdens største lakseslakterier. Laks har betydd mye for Orkdalsregionen før oppdrettseventyret startet. Orkla har vært kjent for sitt gode laksefiske langt tilbake tid, og industribygger Thams drev også med lakseeksport. Laksen knytter derfor regionen sammen historisk, identitets- og næringsmessig. Men Orkdalsregionen er mye mer enn laks. Rundt Hemne har vi vesentlige industrimiljøer, med smelteverket i Holla og Tjeldbergodden. Ved Tjeldbergodden planlegges det et nytt smelteverk basert på produkter fra produksjonen på metanolfabrikken.

Videre innover i landet har vi rike landbruksbygder som Rindal og Meldal. Disse grenser opp mot de flotte fjellområdene i Trollheimen. Orkanger er regionsenteret med havn, sykehus og et større industrimiljø.

Orkdalsregionen og tilliggende regioner står foran investeringer på flere titalls milliarder kroner. Orkdalsregionen får en vesentlig del av vindkraftutbyggingen i Midt-Norge og det skal investeres for åtte milliarder bare i Snillfjord. I tillegg kommer milliardinvesteringer i nye kraftlinjer. Vi grenser tett opp til utbyggingen på Ørlandet av ny kampflybase og de muligheter det gir i et felles bo- og arbeidsmarked. Disse enorme utbyggingene gir store muligheter for næringslivet.

Men det er også noen utfordringer å håndtere. Skal det lokale næringslivet være med å konkurrere om oppdrag innen disse utbyggingene er det viktig å være kvalifisert og ikke minst å finne gode samarbeidspartnere. Som en del av denne mobiliseringen har 10 kommuner har vedtatt å lage en felles strategisk næringsplan. Skal vi ha ambisjoner på regionen sine vegne er det viktig å ha et næringsliv som står samlet. Gjennom den prosessen vi legger opp til rundt næringsplanen håper vi å klargjøre og bevisstgjøre næringslivet i regionen til å få en ytterligere vekst.

Regionrådet Orkdalsregionen

Regionrådet Orkdalsregionen

Til toppen